Bollkastare 2

 

20180417_154604
Bollkastare nummer 2 har, två ritningar, ur olika synvinklar. Skalan på båda är 1:4, med millimeter som enhet. Den här ritningen är från sidan.
20180417_155225 (1)
Den här ritningen är framifrån.

Material lista: Trä, kullager, Spikar, Hammare, Lim, Blompinnar, En vikt, Gångjärn.

Det första grupp 2 gjorde var att tänka ut en fungerande ritning, och därefter började det att samla material till bygget. T.ex. så behövde de ett kullager, de köpte då en Fidget spinner, som de sedan tog sönder för att få tillgång till kullagret.

De började med att såga till 2st plankor, så att de var i passande storlek. Därefter gjorde de hål i plankorna, där kullagret sattes in. Kullagrets funktion är att minska friktionen. Sedan satte de ihop plankorna, genom att spika.

Tanken bakom bygget är att det ska vara en tvåarmad katapult, som är driven utav gravitationen.

Det problem den här gruppen stötte på, var att när de skulle testa ifall bollkastaren fick plats i lådan, så stack den upp över lådans kant. Därför tvingades de skära sönder bollkastaren, så att den skulle få plats.

På grund av saknad bild på färdig konstruktion och brist på information, får detta räcka för bollkastare nummer 2.

 

Annonser

Bollkastare 1

IMG_0110
Ritningen för bollkastare nummer 1.

Här är materiallistan till bollkastare 1: Boll, snöre, träpinne, sked, stor klädnypa (fungerar som fjäder), sprint (tandpetare), träbit, träblock, skruvdragare, två metallkrokar, ståltråd, borrmaskin och skruvar.

 

Arbetsprocessen:

Gruppen började med att göra en ritning för bollkastaren (den ni ser ovan). Sedan hade gruppen lite svårt att komma igång, då deras idé krävde en fjäder, men de hittade ingen passande. Efter ett tags funderande kom de upp med att använda sig av en stor klädnypa. Denna fungerade bra som fjäder, och de kunde fortsätta sitt arbete. Därefter samlade de på sig resterande material.

Sedan började de att bygga ihop bollkastaren. Med hjälp av skruvdragare och skruvar, byggde de ihop konstruktionens bas. Därefter började de den mer avancerade biten av bygget, själva ”armen” vars uppgift är att kasta iväg bollen.  De fäste den stora klädnypan, vars funktion är att fungera som fjäder, på mitten av träblocket. På den fäste det en träpinne, och på pinnen en sked. Skedens funktion är att bollen ska ligga på den, innan avfärd. Var sprinten skulle sitta hade de också lite klurigt att komma på, men efter ett tags prövande och funderande hittade de en bra placering. Sprinten gjorde att bollen sköt lite åt höger, vid prövning av kastaren. Detta löste de tillslut med en liten justering i placering av sprinten. De fäste krokarna på kortsidan av träblocket för att kunna dra ner ”armen” med hjälp av tråden bakom skeden. Placerar man sprinten i tråden och krokarna, och sedan drar iväg sprinten, flyger bollkastarens ”arm” och bollen som vilar i den framåt. Det beror på att fjädern i klädnypan blir så pass spänd när ”armen” böjs bakåt, att när den släpps åker ”armen” framåt, med boll. När ”armen” slår i plankan framför, fortsätter bollen framåt och landar förhoppningsvis i korgen.

IMG_2487
Här är den färdiga konstruktionen.

 

 

 

 

 

Grupp Kodare

 

Här kommer idén, bakom kodningsarbetet.

För att koda, använder sig gruppen med kodare, två sorters flaggor. En gul och en röd. För att kommunicera, har de två stycken sändare (de som skickar koden), och två stycken mottagare (som tar emot koden).

Framför sig har både sändarna och kodarna varsin lapp. På lappen är vokalerna uppskrivna i den ordning de kommer i alfabetet. Under varje vokal står de konsonanter, som är efter den vokalen i alfabetet, tills nästa vokal är. En bild på lappen finns nedan, för ökad förståelse.   

Kodningssystemet går ut på att gul flagga representerar vokal, och röd flagga konsonant. När de ska börja koda används dock flaggorna, som representanter för ifall substantivet är levande eller icke levande. (Gul lapp = att substantivet är något som lever), (Röd lapp = substantivet är något som inte lever).

Kodningen:

Det första de gör är att sändare 1, signalerar ifall substantivet lever eller är dött. Genom att lyfta röd eller gul flagga över huvudet. Därefter signalerar sändare 2, första bokstaven. De gör det genom att först visa hur många vokaler som kommer innan själva bokstaven. Till exempel om de vill signalera bokstaven R, då viftar de 4 gånger med gul lapp åt sidan och sedan lyfter de upp lappen över huvudet för att stanna. Det signalerar i vilken ”spalt” konsonanten finns i. Därefter viftar de 3 gånger med röd lapp. När de sedan har fått fram rätt bokstav lyfter de upp röd lapp över huvudet för att stanna. Sändarna signalerar varannan bokstav för att för att minska förvirring till största mån.

Förstår mottagarna vilket ord som blir signalerat så viftar de med gul lapp. Om de vill att sändarna ska ta om en bokstav viftar de fram och tillbaka med röd lapp. Ifall mottagarna vill att hela ordet ska kodas om så viftar de i cirkelrörelse med bägge lappar.

Måste sändarna ta om en bokstav så sträcker de fram röd lapp rakt fram och viftar. Samma sak

IMG_2425
Här är lappen, som kodarna har framför sig under kodningen.

gäller även här, om sändarna vill ta om ordet så viftar de båda lapparna i en cirkelrörelse. Är ordet färdig signalerat sträcker båda upp lapparna och viftar.

Starten

Idag var första lektionen om arbetet med teknikåttan. Vi har delat in oss i fyra grupper, bollkastare grupp 1, bollkastare grupp 2, kodare och bloggare. Att vi har två bollkastargrupper beror på att vi vill göra två konstruktioner, och därefter kommer vi att välja den bästa utav de två.